Programa

D i j o u s     2     d e     J u l i o l     d e     2 0 2 0

08:15-09:00

  A C R E D I T A C I Ó 

AUDITORI

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA WIN

SALA PRIVADA WIN

09:00-09:30

Inauguració del congrés

09:30-10:30

Conferència inagural
Gerald Mahoney
Case Western Reserve University

10:30-11:00

P A U S A       C A F È

11:00-14:00

Eix temàtic 1
Trastorns del llenguatge infantil i la seva comorbiditat

Conferències
Aoife Gallagher
University of Limerik
Sylvia Defior
Universidad de Granada

Simposi
Rosa Bosch
Hospital Universitario Vall d'Hebrón
Llorenç Andreu
Universitat Oberta de Catalunya
Josep M. Serra
Universitat de Barcelona

Moderador
Víctor Acosta
Universidad de La Laguna

Eix temàtic 2
Trastorns adquirits del llenguatge

Simposi
Jordi Peña-Casanova
Institut del Mar d'Investigacions Mèdiques
Gerard Conesa
Hospital del Mar
Estibaliz Terradillos
Univerisdad Complutense de Madrid
Laia Vinaixa
Institut del Mar d'Investigacions Mèdiques

Moderadora 
Carme López García
CAP Drassanes

Eix temàtic 3
Logopedia en nounats i prematurs

Conferències
Ana Marques
Centre de Desenvolvimento da Criança Hospital Dr. Nelio Mendonca
Laura Bosch
Universitat de Barcelona

Taula rodona
Hospital Universitario Vall d'Hebrón
Esther Vallès
Ana Sánchez
Susana Hernández
Montserrat Munill
Mercedes Velasco
M. Emilia Dip

Moderadora
Belén Ordoñez
Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón

PÒSTERS

14:00-15:30

D I N A R       L L I U R E

 

AUDITORI

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA WIN

SALA PRIVADA WIN

15:30-16:00

Eix temàtic 4
Multilingüíisme

Conferència
Barbara Conboy
University of Redlands

Taula rodona
Laura Bosch
Universitat de Barcelona
Gabriela Simón
California state University
Barbara Conboy
University of Redlands
Xavier Planàs
Escuela La Sínia de Vic

Moderadora
Silvia Nieva
Universidad Complutense de Madrid

Eix temàtic 5
Disfàgia

Conferències
Pere Clavé
Universitat Autònoma de Barcelona i Hospital de Mataró
Luis F. Riquelme
New York Medical College

Presentación
Núria Duaso
Sotsdegana del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Espai comercial

Taller 2
Trastorn específic del llenguatge
Gerardo Aguado
Universidad de Navarra


 
 

PÒSTERS


 
 
 
 
 

Espai comercial

16:00-17:00


 

Taller 1
Rehabilitar des de
la comunicació

(ponent per confirmar)

 

Taller 3
Alimentació en nounats
Ana Marques
Centre de Desenvolvimento do Criança
Hospital Dr. Nelio Mendonca

17:00-18:00

 

 COMUNICACIONS

 18:00-20:00

 

Eix temàtic 6
Disfemia

Conferència
John Gómez
Los Angeles Unified School District. California State University-Los Angeles

Documental

When I stutter
de John Gómez

Presentació 

Lidia Rodríguez
Presidenta AELFA-IF

(Suport de traducció consecutiva)

Taller 4
Teràpia Miofuncional. Logopèdia en casos clínics d'Ortodòncia
Ester Rodríguez
Universitat de Manresa

Taller 5
Logopèdia a la UCI
Carmen López Fuentetaja
Clinica Universidad de Navarra

20:00-21:00

 

Assemblea de socis AELFA-IF

 

 

D i v e n d r e s     3     d e     J u l i o l     d e     2 0 2 0

 

AUDITORI

SALA 1 

SALA 2

SALA 3

SALA WIN

SALA PRIVADA WIN

09:00-10:30

Eix temàtic 7
Trastorn específic del llenguatge. Nova terminologia

Conferència
Dorothy Bishop
University of Oxford
(Videoconferència directe i debat)

Debat
Coordinació
M. Claustre Cardona
Vicepresidenta 1a AELFA-IF
Miquel Serra
Universitat de Barcelona

 

PÒSTERS

10:30-11:00

  P A U S A       C A F È

11:00-14:00

Eix temàtic 8
Atenció primerenca i famílies

Conferències
Berta Salvadó
Centre d'Orientació i Assistència al NeuroDesenvolupament Infantil i Juvenil
Gerald Mahoney
Case Western Reserve University

Simposi

Climent Giné
Universitat Ramon Llull
Noelia Orcajada
Universidad de Murcia
Virginia Ayuso
Centro de Atención Temprana de L'Alquería. Universidad Católica de Valencia

Moderadora
Claudia Escorcia
Centro de Atención Temprana de L'Alquería. Universidad Católica de Valencia

Eix temàtic 9
Audició

Conferències
M. Antònia Clavería Hospital Sant Joan de Déu
Jesús Valero
Universitat Ramon Llull

Taula rodona
Enrique Perelló
Hospital Universitari Vall d'Hebrón
José Luís Blanco
University College London
Núria Sadurní
Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius Baix Llobregat

Moderador
Enrique Salesa
President d'Honor d'AELFA-IF

Eix temàtic 10
Veu

Conferències
Carlos Vidal
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

Irene Martín
RV ALFA

Taula rodona
Consulta Veu
Queralt Botey
Cori Casanova
Ferran Ferran
Xavier Sans
Gemma Solà

Moderador
Marta Jordana
Hospital Clínic de Barcelona

PÓSTERS

 14:00-15:30

D I N A R       L L I U R E

AUDITORI

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA WIN

SALA PRIVADA WIN

 15:30-16:30

Conferència
Neurociència, genètica i llenguatge

David Bueno
Universitat de Barcelona

Espai comercial

Conferència
Traqueotomies i vàlvules fonatòries

Susana Mestre
Hospital de Faro

PÓSTERS  

Espai comercial

 16:30-18:30

Eix temàtic 11
Qüestions professionals

Presentació
Mireia Sala
Degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya i presidenta del Consejo General de Colegios de Logopedas


Simposi
Luís F. Riquelme
New York Medical College


Antonio Clemente
President Col·legi de Logopedes del País Basc i vicepresident 2o del Consejo General de Colegios Logopedas


Marc Ramentol
Director General de Professionals de la Salut del Departament de Salut, Generalitat de Cataluya


Núria Duaso
Sotsdegana del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Núria Cuxart
Degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya

Moderador
Josep M. Vila
Universitat
Ramon Llull

Eix temàtic 12
Logopèdia en la roncopatia i les apnees de la son

Conferència
Vanessa Ieto
Núcleo Interdisciplinar da Ciência do Sono São Paulo

Simposi
Eduard Esteller
Hospital General de Catalunya

Marta Moraleda
Centro Médico Teknon

Vanessa Ieto
Núcleo Interdisciplinar da Ciência do Sono São Paulo

Josep M. Montserrat
Hospital Clínic de Barcelona

Moderador
Josep M. Montserrat
Hospital Clínic de Barcelona

Taller 6
Atenció als infants
amb Pèrdua Auditiva
de 0 a 3 anys des de l’acompanyament
a les famílies
en la construcció
de contextos

comunicatius

Carme Palmés i
Anna M. Cros

CREDA Baix Llobregat

Taller 7
Intervenció en problemes de lectoescriptura

Juan Cruz
Universitat de Navarra

Taller 8
Programació en
la comunicació augmentativa

Sonia Vilaltella
Universitat Autònoma de Barcelona

 18:30-19:30

Documental
Dr. Alfredo Bonavida, una vida dedicada a la ciencia
de José Luis Molero
La Salle

Presentació
Enrique Salesa Batlle
President d'Honor d'AELFA-IF

 

Taller 9
Mètodo Denver en nens amb trastorn de l'espectre de l'autisme

Maria Díez
Hospital Sant Joan de Déu

Taller 10
Apnees de la son i atenció logopèdica

Vanessa Ieto
Núcleo Interdisciplinar da Ciência do Sono

Taller 11
Disfàgia

Susana Mestre
Hospital de Faro

19:30-20:30

 

 21:00-...

N i t     d e     c o n g r é s

D i s s a b t e     4     d e     J u l i o l     d e     2 0 2 0

AUDITORI

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA WIN

SALA PRIVADA WIN

09:30 - 11:00

Eix temàtic 13
Intervenció en TEA (part I)

Conferències

Sonia Vilaltella
Universitat Autònoma de Barcelona

Noemí Balmaña
Hospital Sant Joan de Déu

Presentació
Ignasi Ivern
Universitat Ramon Llull

Eix temàtic 14
Logopèdia en gent gran

Simposi (I part)

Onésimo Juncos Universidad de Santiago de Compostela

Luís F. Riquelme
New York Medical College

Moderador
Miguel Puyuelo Universidad de Zaragoza

11:00 - 11:30

P A U S A       C A F É

11:30 - 12:30

Intervenció en TEA (part II)

Testimonis
Mariona Corominas
Bernat Soler

Moderació
Ignasi Ivern
Universitat Ramon Llull

Simposi (II part)

Wolfram Hinzen
Universitat Pompeu Fabra

Marcelo Berthier Universidad de Málaga

Moderador
Núria Oriol
Universitat de Manresa

12:30 - 13:15

Conferència de cloenda

Comunicació com a Dret Humà

Gabriela Simon-Cereijido
California State University

13:15 - 14:00

CLOENDA