Contacte

     

Secretaria tècnica, informació i inscripcions

Grup Congrés

T. 93 4881177
info@grupcongres.com

Legalitat, 64-66
08024 Barcelona