Comunicacions

CONGRÉS AJORNAT UN ANY FINS ALS DIES 1, 2 I 3 DE JULIOL DE 2021

NOVA OBERTURA PER A L'ENVIAMENT DE COMUNICACIONS A LA TARDOR DE 2020

XXX

CONSIDERACIONS PRÈVIES PER A L´ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

  1. Les Comunicacions (orals o pòsters) hauran de ser inèdites, de caràcter científic o professional, i estar relacionades amb algun dels eixos temàtics del Congrés o altres aspectes rellevants de la logopèdia, la foniatria o l´audiologia.
  2. Els resums seran sotmesos a un rigorós procés anònim de revisió, portat a terme pel Comitè Científic de Congrés, per garantir la seva originalitat, rellevància, integritat i adequació als objectius de la convocatòria.
  3. S´acceptaran les comunicacions que rebin una avaluació favorable per part de Comitè Científic. Les comunicacions acceptades i presentades al Congrés seran publicades digitalment en el llibre d´abstracts. La presentació d´una proposta de comunicació implica l´acceptació per part dels autors d´aquesta publicació.
  4. Els idiomes per a la presentació i per a l´enviament de les comunicacions completes son el castellà i l'anglès. No obstant això, els resums poden enviar-se en castellà, en anglès o en català, indistintament.
  5. Les comunicacions només es poden enviar online mitjançant aquest  formulari. No s´admetran les enviades per correu electrònic.
  6. Si la comunicació s’ha enregistrat correctament, es rebrà de manera automàtica un correu de confirmació.
  7. Cada autor/a que presenta el treball, o la persona de correspondència, ha de facilitar les seves dades personals: nom complet, centre de treball, telèfon mòbil de contacte i e-mail.
  8. És imprescindible que l´autor/a que presenta el treball formalitzi la seva inscripció al Congrés.

-------------

x