Inscripcions

CONGRÉS AJORNAT UN ANY FINS ALS DIES 1, 2 I 3 DE JULIOL DE 2021
OBERTURA DE LES INSCRIPCIONS A LA TARDOR DE 2020

PREU INSCRIPCIÓ AL CONGRÉS Fins al 30 d'abril de 2021 A partir de l'1 de maig de 2021
Socis/es AELFA-IF o Logopedes Col·legiats/des  290 € 360 €
Estudiants* socis/es 130 € 170 €
Estudiants* NO socis/es 160 € 200 €
Inscripció general NO socis/es ni col·legiats/des 350 € 420 €

* Podran acollir-se a la quota d'estudiant, els estudiants de Grau nacionals i internacionals que estiguin cursant la seva primera carrera.
  Caldrà enviar còpia de l'imprès de matrícula de l'any en curs.

x

PREU INSCRIPCIÓ ALS TALLERS** Fins al 30 d'abril de 2021 De l'1 al 31 de maig de 2021
Amb inscripció al Congrés 60 € 75 €
Sense inscripció al Congrés 100 € 150 €

**El preu és individual per a cada un dels tallers. La data límit per inscriure's als Tallers és el 31 de maig de 2021.

x

El lloc i el preu del sopar de la Nit de Congrés del divendres encara està per determinar, més endavant publicarem aquesta informació.

x

Inscripcions exemptes d'IVA en aplicació de la Llei de l'IVA 37/1992 article 20.uno.14 per activitat efectuada per entitatde caràcter social.

x

OBERTURA DE LES INSCRIPCIONS A LA TARDOR DE 2020

x