Benvinguda

Estimats i estimades professionals, acadèmics i investigadors,

 

Tenim el plaer de comunicar-vos l’organització conjunta per part d’AELFA-IF i el CLC del XXXII Congreso Internacional de AELFA-IF i V Congrés del Col·legi de Logopedes de Catalunya, que se celebrarà a Barcelona els dies 2, 3 i 4 de Juliol de 2020.  

 

L’Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología, creada al 1960 per el Dr. Jordi Perelló, ha representat i liderat la dimensió científica de la Logopèdia, la Foniatria, l’Audiologia i disciplines afins durant els últims seixanta anys.  AELFA-IF és membre de la International Association of Logopedics and Phoniatrics, IALP, òrgan consultiu de l’OMS.

 

El Col·legi de Logopedes de Catalunya treballa des de 1998 per l’ordenació de l’exercici de la professió de logopeda, la representació institucional exclusiva de la professió, la defensa dels interessos professionals dels seus col·legiats i la protecció dels interessos dels usuaris. És membre del Consejo General de Colegios de Logopedas i de l’associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

 

Ambdues institucions treballen en coordinació amb universitats, associacions i administracions públiques amb l’objectiu d’unir esforços científics i professionals encaminats a la millora de la qualitat de vida de les persones, famílies i col·lectius susceptibles de recolzament logopèdic, foniàtric i/o audiològic.

 

Amb aquest propòsit i seguint la tendència del desenvolupament de la disciplina i de la professió, el Congrés 2020 gira al voltant del lema: La Comunicació al llarg del Cicle Vital, emfatitzant la importància de l’estudi, la prevenció, l’avaluació i la intervenció logopèdica des del naixement fins a les últimes etapes de la vida.

 

Així, com que en cada etapa vital sorgeixen necessitats diferents, el congrés s’articula sobre la següent estructura temàtica: Comunicació, Llenguatge, Parla, Veu, Audició i Funcions Orals no verbals (respiració, succió, masticació i deglució), conforme a les àrees de recomanació professional recollides al CPLOL.  

 

El Congrés oferirà l’oportunitat a professionals de tot el món de mostrar l’estat de la disciplina i la professió. Tindrem l’oportunitat de compartir les pràctiques més actualitzades i rellevants de col·legues i institucions de tot el món, en un lloc on la ciència i el coneixement pràctic caminaran junts.

 

Animem a totes les persones del món acadèmic (professorat i estudiants), científic i/o professional a comprometre’s amb la Pràctica basada en l’Evidència, de manera que aconseguim una millor qualitat en la comunicació i, en conseqüència, una millor qualitat de vida en aquest entorn cada vegada més multicultural i multilingüe en el que convivim.

 

Per últim, us desitgem que aprofiteu l’oportunitat i gaudiu de l’avantguarda, l’art, la gastronomia i la naturalesa de Barcelona, un lloc perfecte per compartir experiències amb nous i antics col·legues i desenvolupar relacions que perduraran durant tota la vida.  

 

Que el nostre Congrés serveixi com a lloc de trobada, de diàleg i d’intercanvi científic, professional, emocional, social i cultural. I no només.

 

Ens veiem aviat a Barcelona; fins aleshores, rebeu una afectuosa salutació,

 

    Lidia Rodríguez i Mireia Sala 

Presidentes del XXXII Congreso Internacional de AELFA-IFV Congrés del Col·legi de Logopedes de Catalunya

        www.aelfa.org / www.clc.cat